loading..
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
小清新口袋禮物袋

粉粉們,想慶生、說悄悄話或過節祝福嗎?

 

既方便又有質感的設計是交換禮物的必備好包裝啊!

怎麼能不入手!!

 

【小清新 x 密密麻麻系列-口袋禮物袋】

 

讓你一次就擁有卡片及禮物袋哦!

 

而且同款設計,送出的禮物更出色!

 

再也不用為禮物袋與卡片搭配傷透腦筋!